Logo site
Màng RE8040-HUE440
Màng RE8040-HUE440
MSP: RE8040-HUE440
Giá: Liên hệ
Hãng sx :
Xuất xứ :
Màng lọc nước RE8040-HUE440 với công suất lọc 10.000 GPD 
Màng lọc nước  RE8040-HUE440 với công suất lọc 10.000 GPD (37,9 m3 / ngày)
Tỷ lệ loại bỏ muối : 99,5%
Diện tích bề mặt màng: 440 ft2 (40,9 m2)

 
Màng lọc RO công nghiệp

Các kết quả thử nghiệm thu được dựa trên dữ liệu được thực hiện sau 30 phút hoạt động, cùng với điều kiện thử nghiệm như:
• Dung dịch NaCl 2,000 mg / L ở áp suất áp dụng 225 psig (1,5 MPa)
• Lượng nước tinh khiết 15%
• Nhiệt độ 77 oF (25 oC)
• Độ pH 6,5–7,0
 
- Từ chối IPA là 96,0% sau 2 giờ hoạt động tại các điều kiện kiểm tra sau:
• Dung dịch IPA 1.000 mg / L ở áp suất áp dụng 225 psig (1,5 MPa)
• Lượng nước tinh khiết 15%
• Nhiệt độ 77 oF (25 oC)
• Độ pH 6,5–7,0
- Tỷ lệ loại bỏ muối tối thiểu là 99,4%.
- Tốc độ dòng chảy cho từng phần tử có thể khác nhau nhưng sẽ không thấp hơn 10% so với giá trị được hiển thị.

 
RE8040-HUE440
Với các kích thước cụ thể:
A: 40 inch (1016 mm)
B: 8 inch (203 mm)
C: 1.12 inch (28 mm)

- Phạm vi dữ liệu ứng dụng:
 
màng lọc RE8040-HUE440

máy lọc nước RO Kensi
Sản phẩm cùng loại
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5