Logo site
Màng Áp Thấp
Màng Áp Thấp
MSP:
Giá: Liên hệ
Hãng sx :
Xuất xứ :
Màng áp thấp có sự cải thiện đáng kể về hiệu suất, chi phí cũng như hiệu quả, đặc biệt thuận lợi trong bảo trì.
So với các quá trình khử mặn khác, việc sử dụng màng lọc CSM RO cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất, chi phí cũng như hiệu quả, đặc biệt thuận lợi trong bảo trì. Tuy nhiên, do chi phí năng lượng cần thiết cho hoạt động của hệ thống RO chiếm một phần lớn của toàn bộ phí bảo trì, các nỗ lực liên tục đang được thực hiện để giảm đi thực trạng này.
Màng lọc RO công nghiệp loại màng áp thấp

Một giải pháp được đưa ra là màng RO áp thấp của CSM (Low Pressure), mang lại tỷ lệ hiệu suất giống như các màng RO thông thường khác nhưng lại chỉ yêu cầu hai phần ba áp suất. Do đó, các hệ thống RO được lắp đặt với các thành phần màng áp thấp này đòi hỏi tốn ít năng lượng và các chi phí liên quan hơn. Các ứng dụng chính của loại màng áp thấp là việc xử lý nước lợ.
 
Model Công suất lọc
(GPD,m3/d)
Tỉ lệ loại bỏ muối (%) Đường kính/
Chiều dài (inch)
Điều kiện thử nghiệm Links

RE16040-BLN

48,000 (181.7)

99.5

16.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE16040-BLN

RE16040-BLF

46,000 (174.1)

99.2

16.0 / 40

40" LP High Flux

RE16040-BLF

RE16040-BLR*

40,000 (151.4)

99.6

16.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE16040-BLR*

RE8040-BLF440

12,650 (47.8)

99.2

8.0 / 40

40" LP High Flux

RE8040-BLF440

RE8040-BLR440*

11,000 (41.6)

99.6

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE8040-BLR440*

RE8040-BLN440*

13,000 (49.2)

99.5

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE8040-BLN440*

RE8040-BLN*

12,000 (45.4)

99.5

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE8040-BLN*

RE8040-BLF*

11,500 (43.5)

99.2

8.0 / 40

40" LP High Flux

RE8040-BLF*

RE8040-BLR*

10,000 (37.9)

99.6

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE8040-BLR*

RE4040-BLF*

2,500 (9.5)

99.2

4.0 / 40

40" LP High Flux

RE4040-BLF*

RE4040-BLN*

2,600 (9.8)

99.4

4.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE4040-BLN*

RE4040-BLR*

2,100 (7.9)

99.6

4.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE4040-BLR*

RE2540-BLR

740 (2.8)

99.6

2.5 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE2540-BLR

RE2540-BLN

930 (3.5)

99.2

2.5 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE2540-BLN

RE2540-BLF

930 (3.5)

99.2

2.5 / 40

40" LP High Flux

RE2540-BLF

RE4021-BLR

1,000 (3.8)

99.6

4.0 / 21

Tiêu chuẩn 21" LP

RE4021-BLR

RE4021-BLN

1,200 (4.5)

99.2

4.0 / 21

Tiêu chuẩn 21" LP

RE4021-BLN

RE4021-BLF*

1,200 (4.5)

99.2

4.0 / 21

21" LP High Flux

RE4021-BLF*

RE2521-BLR

320 (1.2)

99.6

2.5 / 21

Tiêu chuẩn 21" LP

RE2521-BLR

RE2521-BLN

400 (1.5)

99.2

2.5 / 21

Tiêu chuẩn 21" LP

RE2521-BLN

RE2521-BLF

400 (1.5)

99.0

2.5 / 21

21" LP High Flux

RE2521-BLF


 Chú thích:
  • Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn 21 " LP: NaCl 1.500 mg/L; Áp suất 150 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6.5-7.0; Lượng nước tinh khiết 8%
  • 40" LP High Flux: NaCl 500 mg/L; Áp suất 100 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ  pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
Máy lọc nước Kensi
Sản phẩm cùng loại
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5