Logo site
Màng RE8040-HUE
Màng RE8040-HUE
MSP: RE8040-HUE
Giá: Liên hệ
Hãng sx :
Xuất xứ :
Màng lọc nước RE8040-HUE tốc độ dòng chảy 9.000 GPD (34,1 m3 /ngày); Tỷ lệ loại bỏ muối 99,5%; diện tích bề mặt màng 400 ft2 (37,2 m2).
Màng lọc nước RE8040-HUE tốc độ dòng chảy 9.000 GPD (34,1 m3 /ngày); Tỷ lệ loại bỏ muối 99,5%; diện tích bề mặt màng 400 ft2 (37,2 m2).
 
Màng lọc RO công nghiệp

Kết quả thử nghiệm thu được dựa trên dữ liệu được thực hiện sau 30 phút hoạt động, cùng với điều kiện thử nghiệm:
• Dung dịch NaCl 2,000 mg / L ở áp suất áp dụng 225 psig (1,5 MPa)
• Lượng nước tinh khiết 15%
• Nhiệt độ 77 oF (25 oC)
• Độ pH 6,5–7,0

 
Từ chối IPA là 96,0% sau 2 giờ hoạt động tại các điều kiện kiểm tra sau:
• Dung dịch IPA 1.000 mg / L ở áp suất áp dụng 225 psig (1,5 MPa)
• Lượng nước tinh khiết 15%
• Nhiệt độ 77 oF (25 oC)

• Độ pH 6,5–7,0

 
Tỷ lệ loại bỏ muối  tối thiểu là 99,4%.
Tốc độ dòng chảy cho từng phần tử có thể khác nhau nhưng sẽ không thấp hơn 10% so với giá trị được hiển thị.

 
màng lọc RE 8040 HUE

Với các kích thước cụ thể:
A: 40 inch (1016 mm)
B: 8 inch (203 mm)
C: 1.12 inch (28 mm)

Phạm vi dữ liệu ứng dụng:

màng lọc RE 8040 HUE
 
Màng lọc RO CSM Công nghiệp 8040

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TEKCOM
Nhà máy & VPGD: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Hotline03 7777 0000 | Emailcskh.tekcom@gmail.com
Website: https://kensi.com.vn
Follow Youtube: https://bom.to/n4Aws
Sản phẩm cùng loại
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5