Logo site

Tin Tuyển Dụng

[HOT] TEKCOM TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ
Công ty TEKCOM là công ty chuyên cung cấp hệ thống lọc nước biển, hệ thống lọc nước RO công nghiệp, máy lọc nước RO gia đình, hệ thống lọc tổng, linh kiện và vật tư ngành lọc nước (Màng RO CSM, cột lọc composite, bơm Adelino...). Để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tekcom cần tìm kiếm nhân sự cho vị trí Kỹ sư công nghệ.
[TUYỂN DỤNG THÁNG 3] Tekcom tuyển dụng Kỹ Thuật điện – tự động hoá
Công ty TEKCOM là công ty chuyên cung cấp hệ thống lọc nước biển, hệ thống lọc nước RO công nghiệp, máy lọc nước RO gia đình, hệ thống lọc tổng, linh kiện và vật tư ngành lọc nước (Màng RO CSM, cột lọc composite, bơm Adelino...). Để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tekcom cần tìm kiếm nhân sự cho vị trí Kỹ Thuật điện – tự động hoá.
[HOT ] Tekcom tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Công ty TEKCOM là công ty chuyên cung cấp hệ thống lọc nước biển, hệ thống lọc nước RO công nghiệp, máy lọc nước RO gia đình, hệ thống lọc tổng, linh kiện và vật tư ngành lọc nước (Màng RO CSM, cột lọc composite, bơm Adelino...). Để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tekcom cần tìm kiếm nhân sự cho vị trí Nhân viên kinh doanh.
[HOT] Tekcom tuyển dụng nhân viên kinh doanh khu vực Nghệ An
Công ty TEKCOM là công ty chuyên cung cấp hệ thống lọc nước biển, hệ thống lọc nước RO công nghiệp, máy lọc nước RO gia đình, hệ thống lọc tổng, linh kiện và vật tư ngành lọc nước (Màng RO CSM, cột lọc composite, bơm Adelino...). Để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tekcom cần tìm kiếm nhân sự cho vị trí Nhân viên kinh doanh tại khu vực tỉnh Nghệ An. 
Công ty Tekcom tuyển dụng nhân viên kinh doanh, kỹ thuật khu vực Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Tekcom tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật khu vực Đà Nẵng.
[HOT] Tekcom tuyển dụng nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật khu vực Quảng Trị
Để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Tekcom - Chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp xử lý nước toàn diện, cần tìm kiếm nhân sự cho vị trí:
Tuyển dụng tháng 10 TEKCOM
Phòng HC-NS công ty Tekcom xin thông báo: Do nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh mảng lọc nước công nghiệp, Công ty Tekcom cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:
Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật Điện - Tháng 01/2019
Tekcom tuyển dụng vị trí nhân viên Kỹ Thuật Điện - Tháng 01/2019
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5