Logo site

Chứng Nhận - Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh máy lọc nước
Giấy chứng nhận Tekcom đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy lọc nước
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở Máy Lọc Nước nhãn hiệu thương mại Kensi
Tekcom giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở Máy Lọc Nước với  nhãn hiệu thương mại Kensi
Kết Quả Thử Nghiệm Quatest 1
Kết Quả Thử Nghiệm Quatest với mẫu thử là nước qua máy lọc nước RO nhãn hiệu KENSI.
Kết quả nước máy qua lọc RO với các nhãn hiệu thương mại của Tekcom
Phiếu kết quả thử nghiệm nước máy qua lọc RO nhãn hiệu Kensi, Pacific, Rostar, Roben của Công Ty Tekcom
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở Máy Lọc Nước nhãn hiệu Kensi
Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở Máy Lọc Nước với nhãn hiệu thương mại Kensi
Giấy chứng nhận ISO 9001:2008
Ban lãnh đạo của công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Tekcom tâm niệm, sứ mệnh của Công Ty là cung cấp các sản phẩm máy lọc nước tốt nhất cho thị trường. Do đó, tất cả các sản phẩm máy lọc nước do Tekcom nhập khẩu, lắp ráp và phân phối đều phải đạt chất lượng ISO.
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5