Logo site
Màng Lọc UF
Xem nhanh
Màng siêu lọc (Ultrafiltration) không thể loại bỏ các ion hòa tan nhưng có thể loại bỏ các hạt nhỏ hoặc bất cứ thứ gì dưới 0,01m (1/106 của 1 sợi tóc). Màng siêu lọc có thể được sử dụng ứng dụng trong tiền xử lý, xử lý nước lọc và xử lý nước sinh hoạt hiệu quả.
 
Màng lọc công nghiệp UF
 
- UF Industrial Elements
 
Model Công suất lọc (GPD, m3/d) Molecular Weight
Cut Off (MWCO)
Đường kính/
Chiều dài (inch)
Điều kiện
thử nghiệm
Tài liệu  

UE8040-CEP32

14,000 (53.2)

300K

8.0 / 40

20 psi, DI Water

UE8040-EP32

UE8040-ES10

7,200 (27.2)

10K

8.0 / 40

20 psi, DI Water

UE8040-ES10

UE8040-PF

14,000 (52.9)

50-100K

8.0 / 40

20 psi, DI Water

UE8040-PF

 

- UF Residential Elements
 
Model Công suất lọc
(GPD,m3/d)
Molecular Weight
Cut Off (MWCO)
Đường kính/
Chiều dài  (inch)
Điều kiện
Thử nghiệm
Tài liệu

UE1810*

200 (757)

100K

1.8 / 10

20 psi,Pure Water

UE1810*

UE2010*

450 (1,703)

100K

2.0 / 10

20 psi,Pure Water

UE2010*

UE1812

250 (946)

100K

1.8 / 12

20 psi,Pure Water

UE1812
 
* Các mô hình này được kiểm tra và chứng nhận bởi NSF theo tiêu chuẩn NSF / ANSI 58
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TEKCOM
Nhà máy & VPGD: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Hotline03 7777 0000 | Emailcskh.tekcom@gmail.com
Website: https://kensi.com.vn
Follow Youtube: https://bom.to/n4Aws
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5