Logo site
Màng lọc nước tinh khiết
Xem nhanh
Màng lọc nước tinh khiết (Ultra Pure Water) RO CSM có những đặc điểm nổi trội được sử dụng để xử lý nước phục vụ nhu cầu trong sản xuất điện tử và chất bán dẫn. Loại lọc tinh khiết này có khả năng loại bỏ TOC cao – tổng lượng Carbon hữu cơ, chiết xuất lượng TOC thấp.
 
Model Công suất lọc
(GPD,m3/d)
Tỉ lệ loại muối (%) Tỉ lệ loại bỏ IPA (%) Đường kính/ Chiều dài (inch) Điều kiện thử nghiệm Links

RE8040-UL440

11,000 (41.6)

99.5

95.0

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" BW

RE8040-UL440

RE8040-HUE440

10,000 (37.9)

99.5

96.0

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" BW

RE8040-HUE440

RE8040-HUE

9,000 (34.1)

99.5

96.0

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" BW

RE8040-HUE

RE8040-UL

10,000 (37.9)

99.5

92.0

8.0 / 40

Tiêu chuẩn 40" LP

RE8040-UL
 
Chú thích:
  • Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn 40" BW: NaCl 2,000 mg/L; Áp suất 225 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
  • Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn 40" PL: NaCl 1.500 mg/L; Áp suất 225 psig; Nhiệt độ 25 ° C; pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
  • Điều kiện kiểm tra loại bỏ IPA: IPA 1,000 mg / L; Áp suất 225 psig; cho UE, HUE và áp suất 150 psig đối với UL; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
  • Các dữ liệu đã nêu đã thu được sau 30 phút hoạt động
  • Dữ liệu tỉ lệ loại bỏ IPA thu được sau 2 giờ hoạt động theo các điều kiện kiểm tra loại bỏ IPA.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TEKCOM
Nhà máy & VPGD: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Hotline03 7777 0000 | Emailcskh.tekcom@gmail.com
Website: https://kensi.com.vn
Follow Youtube: https://bom.to/n4Aws
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5