Logo site
Màng lọc NF
Màng lọc công nghệ Nano cho phép loại bỏ các loại ion kim loại khác nhau: đơn trị và hai hóa trị. Màng lọc công nghệ Nano với ứng dụng chính là các giải pháp PR, thuốc nhuộm, hóa chất đặc biệt, phục hồi nguyên liệu đắt tiền và tiền xử lý để loại bỏ các thành phần ion đơn trị: các ion âm và loại bỏ các ion âm hóa trị trong các quy trình xử lý nước biển.
 

Model

Công suất lọc
(GPD,m3/d)

Tỉ lệ loại bỏ NaCl
(%)

Tỉ lệ loại bỏ MgSO4
(%)

Đường kính/ Chiều dài (inch)

Điều kiện thử nghiệm

Tài liệu

NE8040-40*

10,000 (37.9)

20-40

 

8.0 / 40

Tiêu chuẩn NE

NE8040-40*

NE8040-70*

7,000 (26.5)

40-70

97

8.0 / 40

Tiêu chuẩn NE

NE8040-70*

NE8040-90*

8,000 (30.3)

85-95

97

8.0 / 40

Tiêu chuẩn NE

NE8040-90*

NE4040-40*

2,100 (9.45)

20-40

 

4.0 / 40

Tiêu chuẩn NE

NE4040-40*

NE4040-70*

1,500 (5.7)

40-70

97

4.0 / 40

Tiêu chuẩn NE

NE4040-70*

NE4040-90*

1,700 (6.0)

85-95

97

4.0 / 40

Tiêu chuẩn NE

NE4040-90*
 
Chú thích:
  • Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn NE: NaCl 2,000 mg/L; Áp suất 75 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
  • Điều kiện thử nghiệm tỉ lệ loại bỏ MgSO4: MgSO4 2,000 mg/L; Áp suất 75 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
  • Các dữ liệu đã nêu đã thu được sau 30 phút hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TEKCOM
Nhà máy & VPGD: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Hotline03 7777 0000 | Emailcskh.tekcom@gmail.com
Website: https://kensi.com.vn
Follow Youtube: https://bom.to/n4Aws
Đối tác 1
item 2
item 3
item 4
item 5